was successfully added to your cart.

寬柔中學(北美)校友會舉行換屆改選

By December 22, 2019各區校友會, 最新消息

宽柔中学北美校友会举行换届改选,由杨秀群校友接替马松文校友会,成为新一届会长。2019-2021 理事会名单如下:

会长
杨秀群 (Shirley Yong)
1995年宽中高三理(2)

署理会长
马松文 (Mark Mah)
1982年宽中高三理(1)

秘书
叶伟盛 (Vincent Yap)
1998年宽中高三理(2)

财政
李慧敏 (Hooi Ming Lee)
2000年宽中高三理(1)

理事
教育与专业发展总监
锺安 (On Chong)
1980年宽中高三文商(2)

创业与创新总监
许菁菁 (Karen Hii)
1996年宽中高三理(4)

外展拓展总监
杨轩韵 (Shien Yuin Yong)
2001年宽中高三理(3)